SM SYSTÉM

 Cena:

1 osoba 25€
2 osoby 30€

JOGA PRE BUDÚCE MAMIČKY 

Cena:

1 osoba 25€
2 osoby 30€

JOGA PRE ZDRAVÝ CHRBÁT 

Cena:

1 osoba 25€
2 osoby 30€

FLY JOGA PRE RODIČOV A DETI

 Cena:

1 osoba 25 €
2 osoby 30 €
3 osoby 36 €
4 osoby 40 €
5 osôb 40 €

FLY JOGA PRE DOSPELÝCH

 Cena:

1 osoba 25 €
2 osoby 30 €
3 osoby 36 €
4 osoby 40 €
5 osôb 40 €

FLY JOGA PRE DETI

 Cena:

1 osoba 25 €
2 osoby 30 €
3 osoby 36 €
4 osoby 40 €
5 osôb 40 €

HODINA TANCA (všetky druhy tancov)

 Cena:

1 osoba 20€
2 osoby 30€

DETI :

1 až 2 osoby 20€

3 osoby  30€

 

TERAPIA INDICKÝCH MISIEK  

Cena:

30 minút /15€

PRÍPRAVA BUDÚCICH MANŽELOV NA ICH PRVÝ TANEC

Cena:

5 tréningov 150€

FLY JOGA V NÍZKYCH ŠATKÁCH

 Cena:

1 osoba 25 €
2 osoby 30 €
3 osoby 36 €
4 osoby 40 €
5 osôb 40 €

Zdravé nôžky

 Cena:

1 -2 osoby 25 €

8 + 14 =

15 + 5 =